Copyrights, cookies & disclaimers

1. Auteursrechten:

Het kopiëren en verspreiden van deze site of de inhoud ervan, ongeacht de wijze waarop en de vorm waarin, rechtstreeks of onrechtstreeks, tijdelijk of permanent, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van de auteurs, is verboden.

2. Cookies:

Zoals vereist door artikel 129, 1°, van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, wil deze site zijn bezoekers inlichten over het gebruik van cookies, kleine bestanden in "txt"-formaat die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bezoeker. Ze bevatten informatie, zoals de taalvoorkeur van de internetbezoeker, zodat hij of zij deze informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgende bezoek aan dezelfde site. Bepaalde cookies maken een optimale grafische weergave mogelijk, andere zorgen ervoor dat een webapplicatie correct werkt. Als u niet wil dat een website cookies installeert op uw computer, kunt u uw browser zo configureren.

Als u de cookies wil blokkeren, kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt.

Denk eraan dat wanneer u de cookies deactiveert, het mogelijk is dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

3. Disclaimer:

  • Disclaimer voor de site: De auteurs van deze site spannen zich in om steeds correcte en up-to-date informatie te verstrekken. Indien er ondanks deze inspanningen fouten zouden opduiken in de beschikbaar gestelde middelen zal het Instituut er alles aan doen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.
  • Links naar andere sites: Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Het BIPT en de FOD Economie treden daarbij niet op als tussenpersoon en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen. Deze site bevat links naar andere sites uit de overheidssector en de privésector. De verantwoordelijken van deze site kunnen niet garanderen dat die websites een beleid voeren van respect voor de persoonlijke levenssfeer conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruikers worden dus verzocht om zich daar zelf van te vergewissen door de clausules inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen die op elke website moeten gepubliceerd staan.
  • Disclaimer voor de tariefvergelijker: De informatie die wordt verstrekt door de tool voor simulatie van verkeer naar een toestel dat is verbonden via mobiel internet, vormt slechts een raming. De gebruiksfrequentie, de grootte van de foto's, van de video's, van de webpagina's, van de bijlagen, van de toepassingen en de andere datagebruiken variëren sterk en kunnen leiden tot een gebruik dat hoger is dan het resultaat weergegeven door deze tool die als enige bedoeling heeft om een idee te geven van het datavolume dat wordt verbruikt bij een bepaald gebruik en door bepaalde applicaties.